Upravljanje poslovnih tveganj

Upravljanje poslovnih tveganj
Upravljanje poslovnih tveganj 2018-11-15T10:03:46+00:00

Upravljanje poslovnih tveganj (risk management)

Ocena in vrednotenje tveganj

Naša prioriteta je dobro spoznati vaše premoženje, dejavnost, delo, cilje in vizijo,kajti samo na ta način lahko resnično razumemo vašo izpostavljenost in zavarovalne potrebe.

Ne bojte se, ne bomo vas mesece obremenjevali z različnimi vprašanji in nalogami. Veliko dela lahko opravimo sami, na osnovi javno dostopnih podatkov, od vas pričakujemo le, da nam pokažete premoženje in razložite kako opravljate vašo dejavnost.

Za ustrezno opredelitev tveganja je potrebno:

 • ugotoviti in ovrednotiti nevarnosti,
 • analizirati in ovrednotiti premoženje
 • analizirati dejavnost in dokumente,
 • analizirati pretekle intenzivnosti in pogostosti nastopanja tveganj,
 • sintetizirati in pripraviti širše predloge o načinu financiranja tvegan

Storitve

 • Ugotavljanje tveganj
 • Merjenje tveganj
 • Simulacija in scenariji posledic nastopa tveganja
 • Določanje načina financiranja tveganja
 • Postopki za stalno ugotavljanje tveganj in upravljanje

Kaj pridobite?

 • Povišala se bo varnost vašega poslovanja, ker se bodo znižale nevarnosti nepredvidenih finančnih izdatkov zaradi morebitnega nastopa posameznega poslovnega tveganja.
 • Boljša preglednost nad obvladovanjem tveganj bo omogočala neposredno kontrolo in s tem lažje in bolj kvalitetno odločanje.
 • Višja bo vaša stroškovna učinkovitost kot posledica znižanja stroškov obvladovanja in financiranja tveganj.

Kaj to pomeni v praksi?

 • Ugotovili in opozorili vas bomo na nevarnosti, ki bi lahko vaši družbi povzročile finančne težave ter vam predlagali, kako se te nevarnosti kontrolira in zmanjša.
 • Večja bo zaščita vašega premoženje in dejavnosti in s tem bolj varno dolgoročno poslovanje.
 • Večja bo zaščita proti morebitnim odškodninskim zahtevkom tistih, katerim bi bila povzročena škoda zaradi vaše dejavnosti ali tistih, katerim bi škodo povzročili vaši izdelki ali storitve.