Obvestilo v zvezi z 217. in 223. členom Zakona o zavarovalništvu

Obvestilo v zvezi z 217. in 223. členom Zakona o zavarovalništvu
Obvestilo v zvezi z 217. in 223. členom Zakona o zavarovalništvu 2018-11-15T08:35:41+00:00

Obvestilo v zvezi z 217. in 223. členom Zakona o zavarovalništvu

Na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/2010 – uradno prečiščeno besedilo; UPB7) sporočamo, da:

1. družba Tutor team zavarovalno posredovanje d.o.o. ali kdo od zavarovalnih posrednikov, ki je v njej zaposlen, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice;

2. nima nobena zavarovalnica ali od nje odvisna družba neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe Tutor team zavarovalno posredovanje d.o.o.

Na podlagi 223. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/2010 – uradno prečiščeno besedilo; UPB7) sporočamo, da družba Tutor team zavarovalno posredovanje d.o.o. ali kdo od zavarovalnih posrednikov, ki je v nej zaposlen nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki lahko vplivajo na nepristranost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju katerekoli obveznosti do zavarovalca.