Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 2018-11-30T15:11:24+00:00

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Upravljalec zbirk osebnih podatkov je podjetje Tutor Team d.o.o., Nazorjeva 3, 4000 Kranj, matična številka 1411748000. V Tutor Teamu spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR) na spletni strani www.tutor-team.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kot je zapisano v nadaljevanju.

Pomen izrazov

Lastnik in upravljavec spletne strani www.tutor-team.si je podjetje Tutor Team d.o.o. V tem besedilu se večkrat pojavlja v prvi osebi množine.

Obiskovalec ali uporabnik spletne strani www.tutor-team.si je vsaka oseba, ki obišče omenjeno spletno stran. V besedilu je obiskovalec večkrat nagovorjen v drugi osebi množine.

Katere podatke zbiramo

Ko izpolnite kontaktni obrazec, v sistem vnesete ime podjetja, svoje ime (po želji), e-poštni naslov in telefon (po želji), torej podatke, ki omogočajo nadaljnjo komunikacijo. Po želji lahko izberete tudi tip vašega podjetja ter velikost podjetja po številu zaposlenih.

S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke

Z izpolnjenim kontaktnim obrazcem se prijavite na brezplačen posvet glede zavarovalnega področja v vašem podjetju ali poslovni skupini. Mi vam glede na pridobljene kontaktne podatke odgovorimo ter vam pošljemo ustrezne termine za sestanek. S prijavo se strinjate, da Tutor Team obdeluje in hrani vaše podatke v naši bazi z namenom nadaljnje komunikacije, na podlagi legitimnega interesa družbe.
Komunikacija je individualna, kar pomeni, da niste avtomatično uvrščeni na nobeno e-poštno listo.

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih.

Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavite?

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da zaračunamo razumno pristojbino ali pa bomo zavrnili ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

V skladu s področno zakonodajo vam omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

  • pravica do dostopa do podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od organizacije dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@t-t.si.

  • pravica do popravka,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@t-t.si.

  • pravica do izbrisa,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, organizacija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima organizacija pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@t-t.si.

  • pravica do omejitve obdelave,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Obdelavo svojih osebnih podatkov lahko omejite z zahtevo za omejitev obdelave, posredovano na elektronski poštni naslov info@t-t.si.

  • pravica do prenosljivosti podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje organizacija, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga organizacija, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@t-t.si.

  • pravica do ugovora,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizacija ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Organizacija preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@t-t.si ali s priporočeno pošto na sedež podjetja.

Kako varujemo vaše osebne podatke

Nikoli ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev. Spletna stran www.tutor-team.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom.

Vaše osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj opisane namene in jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran in ki so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Tutor Team d.o.o.
V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

Vaše soglasje

Z uporabo naše spletne strani soglašate z našim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov

Povezave na spletne strani tretjih oseb

Spletne vsebine na strani www.tutor-team.si lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih ponudnikov, ki imajo svojo varnostno politiko. Tutor Team d.o.o. na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na spletnih straneh tako povezanih ponudnikov.

Spremembe našega pravilnika o varstvu osebnih podatkov

Če se odločimo za spremembo naše politike o varstvu osebnih podatkov, bomo te spremembe objavili na tej strani.

Kontakt

Če se odločimo za spremembo naše politike o varstvu osebnih podatkov, bomo te spremembe objavili na tej strani.V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Tutor Team d.o.o., nam lahko pišete na info@t-t.si.

Ta Pravilnik o varstvu osebnih podatkov je na vpogled dostopen v pisni obliki na naslovu podjetja ter na spletni strani www.tutor-team.si in je objavljen dne 24. 10. 2018.