Zakaj Tutor team?

Zakaj Tutor team?
Zakaj Tutor team? 2018-11-15T10:36:10+00:00

Zakaj Tutor team?

Za nas ni najpomemnejša samo varnost vašega podjeta, katero zagotovimo  na področjih, ki jih je možno zavarovati, enako pomembna je tudi optimalna višina stroškov na dolgoročni ravni.

Naše prednosti

  • Dosegamo najvišje možne koristi (varnost, optimalna cena).
  • Smo neodvisni in odgovorni izključno vam kot partnerju.
  • Znižamo vam operativne stroške.
  • Omogočamo vam lažje odločanje na osnovi odličnih primerjalnih analiz.
  • Z odličnim sistemom pogajanj dosegamo najboljše nakupne rezultate.
  • Jamstva kupujemo pri prvovrstnih zavarovalnicah.
  • Preskrbimo vam jamstva, ki so bila do nedavna nedosegljiva.

Kako poteka proces začetka sodelovanja?

Najprej izvedemo hitro analizo stanja, ki vam pove, kakšno dodano vrednost lahko pričakujete. Odkrila bo tudi morebitna kritična* in neoptimalna** jamstva.

Zatem skupaj z vami določimo cilje in merila, po katerih boste opazovali našo uspešnost.

Začnemo trdo delati in pripravljati gradiva, ki omogočajo hitro udejanjanje zastavljenih ciljev.

* Kritična jamstva – ob morebitnem škodnem dogodku podjetje ne dobi pričakovane zavarovalnine
** Neoptimalna jamstva – za določeno kritje podjetje plačuje previsoko premijo

Kakšne koristi lahko pričakujete?

Najprej boste izvedeli  koliko boste prihranili in kje bi bilo morda potrebno spremeniti jamstva.

Po končanem delu boste imeli varnejše dolgoročno poslovanje in nižje stroške. Sliši se neverjetno, vendar se v praksi nenehno potrjuje, da strokovno izdelani projekti, ukrojeni po vaši meri omogočajo pridobiti te koristi.

Vaše tveganje je minimalno

  • Imamo dolgoletne izkušnje z najzahtevnejšimi domačimi in medarodnimi projekti.
  • Zavarovano imamo odgovornost za strokovno napako.