Storitve

Storitve
Storitve 2018-11-30T14:52:18+00:00
Ukrojen zavarovalni program za podjetja in poslovne skupine

Izdelamo posnetek stanja zavarovalnega področja v podjetju in tako ugotovimo, katere spremembe obstoječih zavarovalnih jamstev ter posodobitev so možne in kakšna je možnost optimizacije zavarovanj ter morebitnega prihranka v vašem podjetju.

Obseg naših obveznosti je v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1), UL RS, št. 93/2015:

 • za vas izdelamo primerno analizo nevarnosti in načela kritja;
 • posredujemo pri sklenitvi zavarovanj;
 • poskrbimo, da so zavarovalni dokumenti usklajeni z dogovori med vami in zavarovalnico;
 • poskrbimo, da prejmete vso zavarovalno dokumentacijo, vključno s pogoji;
 • v času trajanja zavarovalne pogodbe svetujemo glede škodnih dogodkov (pred in po njihovem nastanku) ter poskrbimo, da se vse aktivnosti, pomembne za ustrezno rešitev škodnega primera, izvršijo v določenih rokih;
 • v času trajanja zavarovalne pogodbe vam ves čas svetujemo v primeru novonastalih potreb pri vas ali v primeru novih situacij na zavarovalnem trgu s ciljem optimizacije obstoječih zavarovanj.

Vključuje:

 • klasično posredovanje in
 • optimizacijo stroškov, pri kateri v fazi analiziranja danih ponudb zavarovalnic vodimo tehnična in komercialna pogajanja s ciljem čim boljše optimizacije vaših zavarovalnih stroškov ob enakih ali boljših jamstvih.

Vključuje:

 • klasično posredovanje,
 • optimizacijo stroškov in
 • oceno ustreznosti zavarovalnih vrednosti, pri kateri  na podlagi cenitev in/ali ustreznih matematičnih modelov ocenimo ustrezne zavarovalne vrednosti s ciljem še večje optimizacije vaših zavarovalnih stroškov.

Za vas in vaša hčerinska podjetja ocenimo tveganja skupine ter izdelamo optimalen skupni zavarovalni program. Prav tako se lahko odločite za:

 • klasično posredovanje,
 • posredovanje z optimizacijo stroškov,
 • posredovanje z optimizacijo stroškov in oceno ustreznosti zavarovalnih vrednosti.

Svetujemo in pomagamo vam ob zahtevnih škodah, za katere sta potrebna temeljita poglobitev in veliko strokovnega znanja, morebiti tudi sodelovanje z drugimi strokovnjaki.

Prevzamemo celoten postopek reševanja škode od prijave do izplačila.

Za katera podjetja smo specializirani?

Imate vprašanje?
Prijavite se na brezplačen posvet.