Optimizacija stroškov

Optimizacija stroškov
Optimizacija stroškov 2018-04-13T13:32:35+00:00

Optimizacija stroškov

Nadzor nad tveganji in njihovim financiranjem

Optimizacija stroškov financiranja zavarovaljivih tveganj temelji na strokovnem delu z namenom, da se izboljšajo posamezna jamstva in znižajo stroški zanje.

Pri optimizaciji opredelimo pomembna tveganja in predvidimo ustrezna zavarovanja zanje z namenom doseganja maksimalne varnosti in vnaprej jasno opredeljene višine zavarovalnin ob nastopu škodnega dogodka.

Storitve

 • Pogajanja z obstoječimi zavarovalnicami in zavarovalnicami, ki so sposobne prevzeti vaša tveganja.
 • Podrobnejše analize premoženja in tveganj

Izbira najugodnejše zavarovalnice

 • Pripravimo strokovno dokumentacijo zavarovalnih podlag in jamstev za zavarovalnice.
 • Pripravimo celotno dokumentacijo, ki je potrebna za pripravo ponudb zavarovalnic.
 • Določimo relevantne zavarovalnice.
 • Izpeljemo pogajanja, pripravimo strokovno analizo prejetih ponudb in jih uskladimo z zavarovalnicami ter izvedemo modeliranje za dosego optimuma, glede na stroške, kritje in obvladljivost. Analiza je pripravljena za potrebe odločanja.
 • Pripravimo naročilo in kontrolo novih zavarovanj oz. obračunov.
 • Preučimo dokumente zavarovalnice.
 • Preverimo zavarovalne obračune obstoječe zavarovalnice.
 • Preverimo morebitne nove zavarovalne pogodbe.
 • Preverimo začasno kritje v primeru izbire druge zavarovalnice.

Kaj pridobite?

 • Višja bo vaša stroškovna učinkovitost, ker se bodo znižali stroški obvladovanja in financiranja tveganj.
 • Stroški vaših zavarovalnih premij bodo minimalni in optimirani glede na vašo izpostavljenost ob hkratnem zagotavljanju ustreznih jamstev.
 • Enostavnejša bo odločitev o tem katera tveganja zadržite v podjetju in katera prenesete na zavarovalnice, saj boste pridobili naše strokovno priporočilo.

Kaj to pomeni v praksi?

 • Znižali se bodo stroški za zavarovanje vašega premoženja.
 • Znižali se bodo stroški za zavarovanja pred odškodninskimi zahtevki, za škode, ki jih povzročijo vaši delavci, storitve ali izdelki oziroma nastanejo kot posledica vaše dejavnosti.
 • Znižali se bodo stroški operativnega sodelovanja z zavarovalnicami, kot so pogajanja o boljših pogojih, usklajevanja pravilnosti zavarovalnih pogodb, letno priprava in pošiljanje podatkov, itd.