Ekipa

Ekipa
Ekipa 2018-11-30T10:00:10+00:00
Suzana Kutnar
Suzana Kutnar direktorica

zavarovalna posrednica, št. dovoljenja AZN 30220-1040/04-4 z dne 2. 7. 2004

odgovorna za celotno področje posredništva in kadre

specializirana za zavarovanja odgovornosti, transportna, gradbeno/montažna in kavcijska zavarovanja

23 let izkušenj v zavarovalništvu

Frančišek Brane Kutnar
Frančišek Brane Kutnarprokurist

zavarovalni posrednik, št. dovoljenja AZN 30220-1041/04-4 z dne 2. 7. 2004

odgovoren za celotno strokovno področje razvoja, upravljanja s škodami, IT, financ družbe ter prodaje

specializiran za zavarovanje terjatev, odgovornosti, D&O in premoženjska zavarovanja

28 let izkušenj v zavarovalništvu

Matevž Kutnar
Matevž Kutnarzavarovalni posrednik

zavarovalni posrednik, št. dovoljenja AZN 40110-273/2015-3 z dne 19. 11. 2015

specializiran za premoženjska, transportna in gradbeno/montažna zavarovanja

Nadja Baraga
Nadja Baragazavarovalna posrednica

koordinatorka poslovnih in zavarovalnih storitev

zavarovalna posrednica, št. dovoljenja AZN 40110-376/2017-2 z dne 23. 11. 2017

specializirana za zavarovanje odgovornosti, avtomobilska in osebna zavarovanja

Neža Kutnar
Neža Kutnarvodja projektov v marketingu

Imate vprašanje?
Prijavite se na brezplačen posvet.